ARENDEE CS

A Bridge to Right Solutions

Arendee most

ARENDEE CS = INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO JEDNOTLIVÉ KLIENTY

Společnost ARENDEE CS s. r.o. je obchodní společností, která spolupracuje s výrobci
a distributory léčiv, zdravotních prostředků a pomůcek a s poskytovateli zdravotní péče:

Market Access

Příprava komplexní strategie vstupu produktu na trh.

Návrh cenové strategie.

Marketing & Sales

Konzultace a poradenství v oblasti marketingu.

Marketingová podpora při dosažení specifických cílů.

Motivace a vyhodnocování činnosti prodejního teamu.

Kaučování a tréning prodejců.

Analýza trhu a vyhodnocování prodejních dat.

CRM (implementace a efektivní využití systému).

Interim Management

Management změn.

Zavedení nových standardů. přenastavení procesů a vyškolení zaměstnanců pro dosažení trvalého zlepšení.

Vypracování jasně definovaného projektového plánu, který zohlední aktuální situaci a cíle projektu.

KONTAKT

IČO:
04683102

Close Menu